Đăng ký Hosting

Cloud Hosting là gì?

Cloud Hosting là dịch vụ lưu trữ trang web trên máy chủ Windows hoặc Linux sử dụng công nghệ điện toán đám mây Cloud, Cloud Hosting không chỉ lưu trữ thông tin khổng lồ, mà còn có tính bảo mật cao so với hosting thông thường

Vì sao phải đăng ký Hosting?

Hosting là không gian để lưu trữ Data website, dữ liệu tin tức, hình ảnh .. giúp Website hoạt động được trên Internet

Hosting có mấy loại?

Có 2 loại Cloud Hosting:

Cloud Hosting LINUX: Hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình web sau: WordPress, Joomla, Xenforo, vbulletin, lập trình php ..

Cloud Hosting WINDOWS: Hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình web sau: ASP Classic , ASP.NET 1.1, ASP.NET 2.x / 3.x / 4.x, ASP.NET AJAX, ASP.NET MVC, Silverlight, PHP, Phần mềm / Component cài sẵn trên máy chủ …

Bảng giá Cloud Hosting LINUX

WIN START

39.000 / Tháng

 • Website: 1
 • Dung lượng lưu trữ: 500 MB
 • Băng thông: 10GB
 • MySQL : 1
 • Addon Domain: 0
 • Subdomain: 1
 • SSL: Có
 • Miễn phí khởi tạo
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

WIN A

50.000 / Tháng

 • Website: 1
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB
 • Băng thông: 20GB
 • MySQL : 1
 • Addon Domain: 0
 • Subdomain: 3
 • SSL: Có
 • Miễn phí khởi tạo
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

WIN B

70.000 / Tháng

 • Website: 1
 • Dung lượng lưu trữ: 2GB
 • Băng thông: 50GB
 • MySQL : 1
 • Addon Domain: 0
 • Subdomain: Không giới hạn
 • SSL: Có
 • Miễn phí khởi tạo
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

WIN C

100.000 / Tháng

 • Website: 2
 • Dung lượng lưu trữ: 3.5GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • MySQL : 3
 • Addon Domain: 0
 • Subdomain: Không giới hạn
 • SSL: Có
 • Miễn phí khởi tạo
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

WIN D

150.000 / Tháng

 • Website: 2
 • Dung lượng lưu trữ: 5.5GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • MySQL : 5
 • Addon Domain: 1
 • Subdomain: Không giới hạn
 • SSL: Có
 • Miễn phí khởi tạo
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

WIN E

240.000 / Tháng

 • Website: 4
 • Dung lượng lưu trữ: 7.5GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • MySQL : 9
 • Addon Domain: 3
 • Subdomain: Không giới hạn
 • SSL: Có
 • Miễn phí khởi tạo
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

WIN F

410.000 / Tháng

 • Website: 6
 • Dung lượng lưu trữ: 15GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • MySQL : 15
 • Addon Domain: 5
 • Subdomain: Không giới hạn
 • SSL: Có
 • Miễn phí khởi tạo
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

Bảng giá Cloud Hosting WINDOWS

WIN START

39.000 / Tháng

 • Website: 1
 • Dung lượng lưu trữ: 500 MB
 • Băng thông: 10GB
 • SQL Server : 1
 • MySQL : 0
 • Addon Domain: 0
 • Subdomain: 1
 • SSL: Có
 • Miễn phí khởi tạo
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

WIN A

50.000 / Tháng

 • Website: 1
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB
 • Băng thông: 20GB
 • SQL Server : 1
 • MySQL : 0
 • Addon Domain: 0
 • Subdomain: 3
 • SSL: Có
 • Miễn phí khởi tạo
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

WIN B

70.000 / Tháng

 • Website: 1
 • Dung lượng lưu trữ: 2GB
 • Băng thông: 50GB
 • SQL Server : 1
 • MySQL : 0
 • Addon Domain: 0
 • Subdomain: Không giới hạn
 • SSL: Có
 • Miễn phí khởi tạo
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

WIN C

100.000 / Tháng

 • Website: 2
 • Dung lượng lưu trữ: 3.5GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • SQL Server : 3
 • MySQL : 0
 • Addon Domain: 0
 • Subdomain: Không giới hạn
 • SSL: Có
 • Miễn phí khởi tạo
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

WIN D

150.000 / Tháng

 • Website: 2
 • Dung lượng lưu trữ: 5.5GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • SQL Server : 5
 • MySQL : 1
 • Addon Domain: 1
 • Subdomain: Không giới hạn
 • SSL: Có
 • Miễn phí khởi tạo
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

WIN E

240.000 / Tháng

 • Website: 4
 • Dung lượng lưu trữ: 7.5GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • SQL Server : 9
 • MySQL : 1
 • Addon Domain: 3
 • Subdomain: Không giới hạn
 • SSL: Có
 • Miễn phí khởi tạo
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

WIN F

410.000 / Tháng

 • Website: 6
 • Dung lượng lưu trữ: 15GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • SQL Server : 15
 • MySQL : 1
 • Addon Domain: 5
 • Subdomain: Không giới hạn
 • SSL: Có
 • Miễn phí khởi tạo
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

BẢO MẬT - AN TOÀN - CHUYÊN NGHIỆP

 cung cấp cho doanh nghiệp Bạn giải pháp WEBSITE được BẢO MẬT – AN TOÀN – CHUYÊN NGHIỆP nhất.

Dịch vụ khác

Khởi tạo Email theo tên miền, tên website riêng

Chỉ từ 50.000/THÁNG

 • Tài khoản Email: 5
 • Dung lượng: 5GB
 • Webmail / Outlook: Có
 • Chống Spam / Virut : Có
 • Miễn phí khởi tạo